ჯი ემ პი

ჯი-ემ-პი არის ერთადერთი ფარმაცევტული საწარმო მთელს რეგიონში, რომელშიც თანამედროვე ფარმაცევტული ტექნოლოგიებისა და სტანდარტების დაცვით მიმდინარეობს სრული საწარმოო ციკლი, დაწყებული ნედლეულის მოძიებიდან საბოლოო პროდუქტის დამზადების სტადიის ჩათვლით.

რეკლამა და ღონისძიებების მოწყობა