სოლგარი

1947 წლიდან კომპანია ქმნის შესანიშნავ საკვებ დანამატებს. კომპანიის მიზანია მომხმარებელს მიაწოდოს უმაღლესი ხარისხის, ინოვაციური, სამეცნიერო კვლევებზე დაფუძნებული საკვები დანამატები, რათა ხელი შეუწყოს მომხმარებლის ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას.

ინტეგრირებული კამპანია