საქართველოს კონკურენციის სააგენტო

საქართველოს კონკურენციის სააგენტო შეიქმნა 2014 წელს, საქართველოს კანონის შესაბამისად. იგი წარმოადგენს დამოუკიდებელ მარეგულირებელ ორგანოს, უფლებამოსილია განახორციელოს კონკურენციის კანონმდებლობა საქართველოში.

ინტეგრირებული რეკლამა