კიბოს საწინააღმდეგო კამპანია
აიპი ჯგუფი

კიბოს შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისა და ადრეული დიაგნოსტიკის პოპულარიზაციის მიზნით აიპი ჯგუფი უერთდება კიბოს საწინააღმდეგო კამპანიას სხვადასხვა ღონისძიებითა და აქტივობით.

ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები