ინოთიმი

ფარმაცევტული კომპანია InnoTeam დაარსდა 2013 წელს. კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა საქართველოში ინოვაციური ფარმაცევტული პროდუქტების, საკვები დანამატებისა და სამედიცინო მასალების იმპორტი და დისტრიბუცია.

ინტეგრირებული კამპანია