აქსა მედიქალი

AXA MEDICAL`S სერვისები განკუთვნილია პაციენტების საჭიროებების და მოლოდინების დასაკმაყოფილებლად. კლინიკა მზად არის მიიღოს მონაწილეობა და დანერგოს ინოვაციური რეფორმა ქვეყანაში.

რეკლამა და ღონისძიებების მოწყობა