კალენდარი, აიპი ჯგუფი

ჩვენ შევეცადეთ შეგვექმნა ვიზუალურად მიმზიდველი და საინტერესო შინაარსის კალენდარი. კალენდრის კონცეფცია ასეთია - მოკლე მიმოხილვის სახით წარმოგვეჩინა კაცობრიობის განვითარების მნიშვნელოვანი მოვლენები და ფაქტები (იქნება ეს ჯაზის, ფოტოგრაფიის, კინემატოგრაფის წარმოშობა და. ა. შ) რამაც დასაბამიდან დღემდე შექმნა და ჩამოაყალიბა თანამედროვე საზოგადოება.

კონცეპტუალური კალენდარი