რადიო ჯინგლი

რადიო-ჯინგლი დღემდე ისევე აქტუალურია, როგორც თვითონ რადიო. მას შედეგ რაც რეკლამის შემქმნელებმა გააცნობიერეს მასობრივი ინფორმაციის შესაძლებლობა რათა მოეცვათ ათასობით პოტენციური კლიენტი, რადიო გახდა მძლავრი ინსტრუმენტი მათი პროდუქტის რეკლამისთვის.

რადიო პირველი ელექტრონული მასმედიაა, რომელიც კი ოდესმე შექმნილა და დღემდე მოიცავს მოსახლეობის დიდ ნაწილს.

იდეა, რომელიც იქცევა ბრენდად

მედია არტის მზარდი წარმატების პერსპექტივა ეფუძნება სერვისის ინოვაციურ ტენდენციებს, რაც თავის მხრივ, უზრუნველყოფილია როგორც ეფექტური მენეჯმენტით, ასევე პროფესიონალი გუნდით.

ჩვენი გუნდის პროფესიონალიზმი და მრავალწლიანი გამოცდილება სარეკლამო ბაზარზე უდავოდ წარმატებულია თქვენი ბიზნესისათვის

თქვენი ბიზნესის წინსვლა ჩვენი საზრუნავია