კონტაქტი

(+995 32) 2 36 38 01

(+995 32) 2 51 92 08

(+995 32) 2 36 38 02

office@mediaart.ge

 

დირექტორი

ქეთევან  ქრისტესაშვილი

(+995 32) 2 36 96 42

 

 პეკინის 4ა, ოფისი 2, თბილისი, საქართველო

ტელ.: (995 32) 36 38 01; 36 96 42; 51 92 08

ტელ: (995 32) 36 38 02

ელ-ფოსტა: office@mediaart.ge

www.mediaart.ge