ივენთების მოწყობა
1 2 3 4 5 6 7

PSP

New Year's party 2007

Sheraton Metekhi Palace


პეკინის 4ა, ოფისი 2, თბილისი, საქართველო

ტელ.: (995 32) 36 38 01; 36 96 42; 51 92 08

ტელ: (995 32) 36 38 02

ელ-ფოსტა: office@mediaart.ge

www.mediaart.ge